Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Jesper Meijling: En essä om Jernhusen 

Tidskriften ARKITEKTUR 4/2014 innehåller en essä av Jesper Meijling om Jernhusens agerande som han har kallat SLUTSTATIONEN. Jesper Meiljing är arkitekt och författare. Hans senaste bok "Marknad på villovägar" utkom 2014-08-18.

Vi är glada och tacksamma för att tidskriften ARKITEKTUR med författarens godkännande givit oss tillstånd att publicera artikeln som ett särtryck ur det aktuella numret.

Jesper Meijling: SLUTSTATIONEN

Jernhusen äger och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Företaget knoppades av  i samband med bolagiseringen av Statens Järnvägar. Man arbetar aktivt med stadsutveckling, bland annat med Lunds Centralstation där man uppenbart haft ett stort inflytande på tävlingsprogrammet för gestaltningen av stationsområdet. Se också bilagan som Jernhusen bidragit med.

Jesper Meijlings essä är en veritabel ögonöppnare. Den visar och belägger med exempel att Jernhusens "dolda" agenda är att servera kunder till kommersiella hyresgäster. Det är affärsidén; inte att på smidigast, enklaste sätt leda resenärerna till rätt avgång.